Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit

Faqe Interneti

Faqe Interneti

Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit të materialit në web faqet e tyre. Përmbajtja e vjetëruar, navigimi i dobët, mungesa e privilegjeve të duhura për ndërhyrje në përmbajtjen e faqeve, mungesa e njohurisë teknike dhe varësia nga web programerët ka bërë që shumë procese të automatizohen dhe të gjindet një mjet si që është CMS për të mundësuar menagjimin e përmbajtjes duke i evituar këto pengesa:

 • Arkitekturë e informacionit,
 • kontrollim i përmbajtjes,
 • ripërpunim i përmbajtjes,
 • editim,
 • autorë të shumtë,
 • web faqe institucionale,
 • web aplikacion.

Me popullarizimin e jashtëzakonshëm të bërjes së biznesit në internet, apo ekspansionin e dot-com teknologjisë (e-commerce), që nga viti 1990 gjithnjë e më shumë kompani dheindividë shprehin interesim për të qenë prezent në web. Në fillim për të prezantuar kompaninë, prodhimet dhe shërbimet nevojitej njohuri e konsiderueshme e programimit që e posedonin vetëm personat e specializuar si web dizajnerët. Ata krijonin HTML faqe statike dhe i vendosni në webserverë për t’i bërë publike në Internet. Kur shfaqej nevoja për përditësimin, mirëmbajtjen dhe ndryshimin e atyre faqeve nevojitej sërish ndihma e programuesve, të cilët duke përdor FTP-në si klient mund të i qaseshin web serverit, duhej për të i shkarkuar html faqet sërish në kompjuter për t’i ndryshuar dhe për t’i rivendosur sërish me ftp në web server.

Kështu u shfaqën web cms-të e para rreth vitit 1995 të cilat ishin kryesisht komerciale si CNET PRISM e cila madje edhe u patentua në atë kohë. Më vonë me zhvillimin e infrastrukturës së internetit pas vitit 1998 fillojnë të shfaqen edhe web CMS -ët Open source, që shpërndaheshin pa pagesë dhe në zhvillimin e të cilëve merrnin pjesë shumë kontribues (p.sh TYPO3, që përdoret edhe sot e kësaj dite si plaformë – framework për krijimin e CMS web faqeve dhe është open source).

Web CMS

Web CMS është sistem softueri në web, që shërben për menaxhim të përmbajtjes. Është e implementuar si një web aplikacion, për të krijuar dhe menaxhuar në mënyrë dinamike përmbajtjen e HTML faqeve. Zakonisht përdoret për të kontrolluar, sistemuar dhe publikuar një tërësi të madhe të materialit të mbledhur në mënyrë dinamike nga një apo më shumë përdorues (tekst, fotografi, video etj), të cilët mund t’i qasen CM sistemit nga një apo mëshumë vende, përmes Internetit. Web CMS e lehtëson krijimin e përmbajtjes (Authoring), lehtëson kontrollin e përmbajtjes (lejimin, kategorizimin, ripublikimin, largimin), redaktimin (korrigjimin e gabimeve tekstuale), dhe shumë funksione tjera thelbësore të mirëmbajtjes si psh. verzionimi, etj. Dhe gjitha këto pa qenë e nevojshme njohja e gjuhës HTML apo ndonjërës nga gjuhët tjera të skriptimit (PHP, ASP, CGI etj) nga përdoruesi.

Lokalizimi shumëgjuhësh

Aftësia për të shfaqur ndërfaqen dhe navigimin e hyperlinqeve në gjuhë të ndryshme sidhe përmbajtjen nëse ajo është e përkthyer.

RSS dhe forma tjera të shpërndarjes së informacionit

Web CMS shpesh ndihmon në shpërndarjen e përmbajtjes duke gjeneruar RSS dhe Atom feeds të dhëna për sistemet tjera. Gjithashtu përdoruesit e-mailit mund të njoftohen automatikisht kur paraqiten përditësimet e që janë në dispozicion si pjesë e procesit të punës.

Disa tipare tjera:

 • Menagjimi i linqeve,
 • Metadatat- për makina kërkuese dhe kërkim të avansuar,
 • Ripërdorimi i resurseve,
 • Plasimi shumë kanalësh (Print, PDF, PDA-të, telefonat mobil, etj.),
 • Personalizimi.

Faqa interneti është një termit përdorur për të përshkruar ndonjë faqe të disponueshme në internet. Këto faqe mund të jenë të shumëllojshme në natyrë dhe përdorim. Disa nga llojet kryesore të faqeve të internetit përfshijnë:

Faqe informative

Këto faqe ofrojnë informacion mbi tema të ndryshme si shkencë, histori, kulturë, sport, etj. Përfaqësues të kësaj lloji janë Wikipedia dhe faqet e lajmeve.

Faqe tregtare

Këto janë faqet që shërbejnë për shitjen e produkteve ose shërbimeve. Për shembull, Amazon dhe eBay janë dy faqe të njohura tregtare online.

Faqe e përdoruesve

Këto janë platforma ku përdoruesit mund të ndajnë përvojat e tyre, mendimet dhe përmbajtjen me njëri-tjetrin. Përfaqësues të kësaj lloji janë rrjetet sociale si Facebook, Twitter dhe Instagram.

Faqe e argëtimit

Këto faqe ofrojnë përmbajtje të dizajnuar për të argëtuar audiencën, duke përfshirë lojëra, video, dhe humor. Përfaqësues të kësaj lloji janë YouTube, Netflix, dhe faqet e lojërave online.

Faqe të përgjithshme

Këto janë faqe të dizajnuara për të përfshirë përmbajtje të ndryshme të cilat mund të përfshijnë aspekte të llojeve të mësipërme. Përfaqësues të kësaj lloji përfshijnë Google, Yahoo dhe Bing.

Faqe të edukimit dhe trajnimit

Këto janë platforma të dizajnuara për të ofruar kursime, trajnime, dhe materiale mësimore për përdoruesit. Përfaqësues të kësaj lloji janë Coursera, Udemy, dhe Khan Academy.

Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »