Our Blog

Social Media në Shqipëri - Përdorimi i mediave sociale është rriturSocial Media në Shqipëri - Përdorimi i mediave sociale është rritur
Social Media

Social

Social Media në Shqipëri Peizazhi mediatik shqiptar është i pasur dhe i larmishëm. Pas rënies së komunizmit dhe vendosjes së sistemit pluralist demokratik, në vend u hapën një numër i

Më tepër »