Strategjia Marketingut - Si ta përdorni për të arritur te konsumatori

Strategjia Marketingut

Çfarë është strategjia marketingut?

Strategjia marketingut përcakton se si të arrihen konsumatorët e mundshëm dhe t’i kthejnë ata në klientë. Ai përmban propozimin e vlerës së kompanisë, mesazhet kryesore të markës, të dhëna mbi demografinë e klientëve të synuar dhe elementë të tjerë.

MARRËVESHJE KRYESORE

Strategjia marketingut është plani i lojës i një biznesi për të arritur konsumatorët e mundshëm dhe për t’i kthyer ata në klientë të produkteve ose shërbimeve të tyre.
Strategjitë e marketingut duhet të sillen rreth propozimit të vlerës së një kompanie.
Qëllimi përfundimtar i një strategjie marketingu është të arrijë dhe të komunikojë një avantazh të qëndrueshëm konkurrues ndaj kompanive rivale.
Kuptimi i strategjive të marketingut
Një strategji e qartë marketingu duhet të sillet rreth propozimit të vlerës së kompanisë, e cila u komunikon konsumatorëve se çfarë përfaqëson kompania dhe si funksionon.

Kjo u siguron ekipeve të marketingut një model që duhet të informojë iniciativat e tyre në të gjitha produktet dhe shërbimet e kompanisë.

1 Strategjitë e marketingut kundrejt planeve të marketingut

Strategjia e marketingut është e përshkruar në planin e marketingut si dokument që detajon llojet specifike të aktiviteteve të marketingut që një kompani kryen. Ajo përmban oraret për nxjerrjen e iniciativave të ndryshme të marketingut.

Strategjitë e marketingut në mënyrë ideale duhet të kenë jetëgjatësi më të gjatë se planet individuale të marketingut. Ato përmbajnë propozime me vlerë dhe elementë të tjerë kyç të markës së një kompanie. Të cilat përgjithësisht mbahen konstante për një kohë të gjatë. Me fjalë të tjera, strategjitë e marketingut mbulojnë mesazhe me fotografi të mëdha, ndërsa planet e marketingut përcaktojnë detajet logjistike të fushatave specifike.

Përfitimet që do keni nga strategjia marketingut

Qëllimi përfundimtar i një strategjie marketingu është të arrijë dhe të komunikojë një avantazh të qëndrueshëm konkurrues ndaj kompanive rivale duke kuptuar nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve të saj. Pavarësisht nëse është një dizajn reklamash të shtypura, personalizim masiv ose një fushatë e mediave sociale.

Hulumtimi i tregut ndihmon në përcaktimin e efikasitetit të një fushate dhe mund të ndihmojë në identifikimin e audiencave të pashfrytëzuara. Kjo arrin qëllimet përfundimtare për të rritur shitjet.

Si të krijohet strategjia marketingut?

Këtu janë disa nga hapat që duhet të keni parasysh kur krijoni strategjinë tuaj të marketingut.

Identifikoni qëllimet tuaja: Ndërsa shitjet janë qëllimi përfundimtar për çdo kompani, ju duhet të keni më shumë qëllime afatshkurtra si vendosja e autoritetit ose rritja e angazhimit të klientit. Këto synime më të vogla ofrojnë standarde të matshme për përparimin e planit tuaj të marketingut. Mendoni për strategjinë si ideologji të nivelit të lartë dhe planifikimin si mënyrë si të arrini qëllimet tuaja.
Njihni klientët tuaj: Çdo produkt ose shërbim ka një klient ideal, dhe ju duhet të dini se kush janë ata dhe ku rrinë. Përcaktoni se kush është klienti juaj dhe si produkti juaj do të përmirësojë jetën e tyre.
Krijoni mesazhin tuaj: Tani që i dini qëllimet tuaja dhe kujt po i drejtoheni, është koha për të krijuar mesazhin tuaj. Kjo është mundësia juaj për t’u treguar klientëve tuaj të mundshëm se si produkti ose shërbimi juaj do t’u sjellë dobi atyre dhe pse ju jeni e vetmja kompani që mund ta ofroni atë.
Përcaktoni buxhetin tuaj: Mënyra se si i shpërndani mesazhet tuaja mund të varet nga sa mund të përballoni.
Përcaktoni kanalet tuaja: Edhe mesazhi më i mirë ka nevojë për vendin e duhur. Gjeni vendin më të përshtatshëm për përmbajtjen tuaj.
Matni suksesin tuaj: Për të synuar marketingun tuaj, duhet të dini nëse ai po arrin audiencën e tij.
Një strategji marketingu ndihmon një kompani të drejtojë paratë e saj të reklamave atje ku ka më shumë rezultat.

2Çfarë nënkuptojnë katër P-të te strategjia marketingut?

Katër P-të janë produkti, çmimi, promovimi dhe vendi. Këta janë faktorët kryesorë që përfshihen në marketingun e një produkti ose shërbimi. Katër P-të mund të përdoren kur planifikoni një sipërmarrje të re biznesi. Vlerësoni një ofertë ekzistuese ose përpiquni të optimizoni shitjet me një audiencë të synuar. Gjithashtu mund të përdoret për të testuar një strategji aktuale të marketingut në një audiencë të re.

Si duket strategjia marketingut?

Një strategji marketingu do të detajojë fushatat e reklamimit, shtrirjes dhe marrëdhënieve me publikun që do të kryhen nga një firmë. Duke përfshirë mënyrën se si kompania do të masë efektin që sjellin ato.

Ata zakonisht do të ndjekin katër P-të. Funksionet e një plani marketingu përfshijnë kërkimin e tregut për të mbështetur vendimet e çmimeve dhe hyrjet në treg. Mesazhet e përshtatura që synojnë zona të caktuara demografike dhe gjeografike. Përzgjedhjen e platformës për promovimin e produktit dhe shërbimit.

A është një strategjia marketingut e njëjtë me një plan marketingu?

Termat “plan marketingu” dhe “strategjia e marketingut” shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë. Kjo vjen sepse një plan marketingu zhvillohet bazuar në një kornizë strategjike gjithëpërfshirëse. Plani përshkruan aktivitetet e marketingut në baza mujore, tremujore ose vjetore. Ndërsa strategjia e marketingut përshkruan propozimin e përgjithshëm të vlerës.

Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »