Marketingu i Biznesit - Çfarë është dhe si ta bëjmë për një biznes

Marketingu i Biznesit

Marketingu i Biznesit

Marketingu i biznesit nuk bёhet vetёm pёr tё fituar para, nuk ka tё bёjё vetёm me shitjen, reklamen ose vetёm me publicitetin. Tё gjitha kёto gërshetohen mes vetes duke krijuar kenaqёsi nga shitja, fitimi ose edhe kur tё tjerёt flasin pёr tё duke i bёrё reklamuese publicitet. Tё gjitha kёto firmat i bёjnё pёr tё mbajtur afёr konsumatorёt e tyre me strategji tё ndryshme me anё tё sё cilave sigurojnё njё fitim ky synojnё sigurimin e burimeve pёr tё vepruar nё vitet eardhshme. Prandaj përcaktimi i strategjive të drejta me synim zhvillimin afatgjatë të ndërmarrjeve në treg është i vështirë. Për këtë nevojiten ekspertë nga fusha e marketingut.

Strategjitë Marketingut

Pyetësori është instrumenti i përdorur kërkimor për të mbledhur të dhënat nga ndërmarrjet dhe është ndërtuar nga pyetje të ndryshme të lidhura kryesisht me strategjitë marketingut, por edhe pyetje të tjera rreth marketingut dhe shitjes, duke pasur një pasqyrë të qartë të asaj se si pozbatohen në praktikë strategjitë marketing dhe sa i jepet rëndësi marketingut në ndërmarrjet tona prodhuese. Për shkak të një konkurence tejet të fortë në tregun e produkteve ushqimore, për kompanitë e sektorit ushqimor në përgjithësi është sfiduese çështja planifikimit dhe implementimit të strategjive adekuate të marketingut.

Në rastin e shërbimeve si edhe te shërbimet tjera egzistojnë disa çështje që ndikojnë në vendosjen e çmimeve për shërbimet. Kjo vështirëson gjetjen e alternativave adekuate për joshjen e klientëve në situatat e krizës. Kur çmimet janë faktori kryesor i cili diferencon llojet e shërbimeve të ofruara në tregun ushqimor. Kostoja kryesore e prodhimit të një shërbimi është puna.

Promovimi i Internetit

Promovimi i Internetit ofron të prezantohen tiparet specifike të prodhimeve dhe shërbimeve. Në mënyrë që të shpalosen shumë informacione që do të tërheqin blerësit. Gjithashtu duhet të theksohet se promovimi i Internetit është pjesë plotësuese e fushatës së përgjithshme promovuese të një forme. Efektet nga përdorimi i Internetit si mjet për promovim të prodhimeve dhe shërbimeve mund të shihet në ndikimin e tij. Kjo shprehur në përqindje, për ata që sa është rritur ndërgjegjësimi për një prodhim ose markë, sa është rritur shitja. Interneti krijon mundësi për konsumatorët e të dhënave që t’i shmangen ndërmjetësve të shumtë. Funksioni i të cilit është që të mbledhë të dhëna nga burime të ndryshme dhe t’i bëjë të aksesueshme për konsumatorët.

Promovimi nëpërmjet Internetit ka përparësitë e mëposhtme:

  • Interneti u mundëson konsumatorëve që të kenë qasje në një numër të madh të të dhënave. Gjithashtu dhe në një numër të madh të prodhimeve dhe shërbimeve të shitura përmes Internetit;
  • Transferimi i mesazheve propagandistike përmes Internetit ështëshumë më i shpejtë se sa me materiale të shkruara konvencionale;
  • Promovimi përmes Internetit është relativisht më i lirë;
  • Komunikimi përmes Internetit bën të mundur që të dërgojnë tënjëjtin mesazh për shumë njerëz.
Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »