Analist Marketingu - Një faktor kyç në studimin e të dhënave

Analist Marketingu

Analist Marketingu

Një analist marketingu është një profesionist që analizon të dhënat për të mbështetur përpjekjet e marketingut të një kompanie. Analisti i marketingut mund të përdorë njohuritë që ata gjejnë për të ndihmuar një kompani të marrë vendime më të mira biznesi. Si rritja e të ardhurave ose optimizimi i fushatave të marketingut.

Çfarë bën një analist marketingu?

Një analist marketingu punon me të dhëna për të zbuluar njohuri të reja të marketingut për një kompani. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë?

Analizoni të dhënat e marketingut

Një pjesë e madhe e të qenit analist marketingu përfshin pastrimin, renditjen dhe interpretimin e të dhënave. Më konkretisht kjo mund të nënkuptojë:

 • Mbledhja, pastrimi dhe renditja e të dhënave përmes metodave si anketat ose analiza e faqeve të internetit
 • Rishikimi i rezultateve të fushatës së marketingut (si rritja e të ardhurave, arritja ose angazhimi) për të përmirësuar fushatat
 • Përdorimi i mjeteve për të kuptuar klientët aktualë dhe për të gjetur të rinj
 • Hulumtimi i konkurrentëve

Bëni rekomandime

Duke sintetizuar të dhënat, analistët e marketingut mund të rekomandojnë se si një biznes duhet të vazhdojë me përpjekjet e tij të marketingut. Kjo mund të përfshijë bashkimin e raporteve, prezantimeve dhe materialeve të tjera.

Analisti i marketingut kundrejt roleve të tjera

Analistët e marketingut kanë shumë të përbashkëta me llojet e tjera të analistëve. Domethënë, ata të gjithë merren me analizimin dhe kuptimin e të dhënave. Ja një vështrim se çfarë bëjnë role të tjera të ngjashme:

 

 • Analist i kërkimit të tregut: Megjithëse ndonjëherë përdoret në mënyrë të ndërsjellë me analistin e marketingut, shumë kompani e konsiderojnë analistin e kërkimit të tregut një rol të veçantë. Analistët e kërkimit të tregut kanë një fokus më të ngushtë se analistët e marketingut, duke u përqendruar në mënyrë specifike (dhe ndoshta jo befasuese) në kërkimin e tregut. Kjo mund të nënkuptojë të kuptuarit e tendencave në tregje specifike, ose parashikimin e çmimeve, pagave dhe treguesve të tjerë ekonomikë. Analistët e hulumtimit të tregut mund të mbështesin ekipet e marketingut, ekipet e produkteve dhe ekipet e tjera të orientuara nga biznesi.

 

 • Analist i të dhënave: Analistët e të dhënave kanë një fokus më të gjerë se analistët e marketingut dhe mund të punojnë në shumë fusha jashtë marketingut. Ata mund të punojnë në financa, prodhim, shkencë, qeveri dhe shumë fusha të tjera. Përmbajtja e saktë e asaj që ata analizojnë do të varet nga fusha dhe pozicioni. Për shkak se analistët e të dhënave janë më pak të specializuar se analistët e marketingut, pozicionet e analistëve të të dhënave shpesh kërkojnë më pak përvojë.

 

 • Analist biznesi: Analistët e biznesit përdorin të dhëna për të vlerësuar biznesin e një organizate dhe proceset e IT-së. Ata mund të bëjnë rekomandime për të reduktuar joefikasitetin dhe kostot dhe të identifikojnë mënyra për të përmirësuar strukturën e biznesit. Ata në përgjithësi nuk punojnë ekskluzivisht me të dhënat e marketingut, siç mund të bëjnë analistët e marketingut.

 

Si të bëheni një analist marketingu

Do t’ju japim 2 këshilla që mund të referoheni për të nisur rrugtimin tuaj në këtë profesion.

 

 1. Zhvilloni aftësitë që ju nevojiten

Këtu janë tre kategoritë kryesore të aftësive që ju duhet të keni për t’u bërë një analist marketingu.

 • Analiza e të dhënave: Analiza e të dhënave ka të ngjarë të nënkuptojë përdorimin e SQL-një gjuhë programimi e zakonshme që përdoret për të komunikuar me sistemet e bazës së të dhënave. Mund t’ju kërkohet gjithashtu të mësoni gjuhë si Python ose R. Sigurohuni që të dini gjithashtu bazat e pastrimit, renditjes dhe vizualizimit të të dhënave.

 

 • Marketingu: Marketingu është një temë e gjerë që mund të përfshijë strategjinë e çmimeve, menaxhimin e mediave sociale, analizën e shitjeve dhe analizën ekonomike. Njohja e strategjive të marketingut do të jetë e dobishme.

 

 • Menaxhimi i projektit: Analistët e marketingut mund të ngarkohen me udhëheqjen e përpjekjeve komplekse për të punuar me të dhëna.

 

 1. Fitoni përvoja të ngjashme

Ju mund të fitoni përvoja në mënyra të ndryshme.

 

 • Gjeni një pozicion të nivelit fillestar. Shumë pozicione të analistëve të marketingut kërkojnë që ju të keni disa vite përvojë. Provoni të kërkoni për analiza të të dhënave të nivelit fillestar ose pozicione marketingu që do t’ju ndihmojnë të mësoni më shumë nga aftësitë që ju nevojiten për t’u bërë një analist marketingu.

 

 • Përfshini aftësitë që ju nevojiten në pozicionin tuaj aktual. Ka një shans që të mund të krijoni mundësi për të mësuar aftësi të reja dhe për të fituar përvojë. Pavarësisht nëse jeni duke punuar në shitje me pakicë ose në një kompani teknologjie, kërkoni mundësi për të përdorur të dhëna ose për të mësuar rreth marketingut.

 

 • Merrni kurse ose fitoni një certifikatë profesionale. Përfundimi i kurseve ose certifikatave profesionale në aftësitë që mund t’ju nevojiten. Kjo mund t’u tregojë punëdhënësve se dini të bëni disa aspekte të punës. Përpiquni të ndiqni kurse që do t’ju japin mundësinë për të përfunduar projekte praktike. Kjo bën që të keni diçka për të treguar në CV ose intervistën tuaj.
Share the Post:

Postime të ngjashme

Faqe Web-i - Si mund të bëni një faqe webi
Ekspert SEO

Faqe Web

Faqe Web Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë

Më tepër »
Faqe Interneti - Çfarë janë faqet e internetit
Ndërtim Website

Faqe Interneti

Faqe Interneti Faqe interneti për biznese të ndryshme. Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit

Më tepër »
Reklamo biznesin - Reklamoni në fushën e marketingut digjital
Reklamimi

Reklamo Biznesin

Reklamo Biznesin Reklamo biznesin që të rrisni shitjet. Në një epokë ku rrjetet sociale dhe platformat online po bëhen gjithnjë

Më tepër »